സിസി ടിവി, മൊബൈല്‍ ജാമര്‍, വാക്കി ടോക്കി, ഹിഡന്‍ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ വാടകക്കും വില്പനക്കും. പൂനം റഹിം, തൃശൂര്‍. ഫോണ്‍ - 9447672946

ഇന്ത്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു.

ff

എന്‍.എസ്. മാധവന്‍ ഫാസിസത്തെ നേരിടാന്‍ ഇനി ഐക്യമുന്നണിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഫാസിസം പഴുത്തുവീഴുന്നത് കാത്തിരിക്കാന്‍ ഇനി സമയമില്ല. ജാതി, സമുദായ, രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യസ്തകള്‍ മാറ്റിവച്ച് ഐക്യമുന്നണി രൂപപ്പെടുത്തണം. ഹിറ്റ്‌ലര്‍, മുസോളിനി, ഫ്രാങ്ക് എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ More...

by Critic Editor | Published 6 days ago
bb
By Critic Editor On Thursday, June 8th, 2017
0 Comments

വെറുപ്പിന്റെ വേദം

കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള ബീഫോ മുട്ടയോ മത്തിയോ കയ്പക്കയോ എന്ത് തിന്നണം More...