സിസി ടിവി, മൊബൈല്‍ ജാമര്‍, വാക്കി ടോക്കി, ഹിഡന്‍ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ വാടകക്കും വില്പനക്കും. പൂനം റഹിം, തൃശൂര്‍. ഫോണ്‍ - 9447672946

സാഹിത്യവും പ്രതിരോധവും

lll

സച്ചദാനന്ദന്‍ പ്രതിരോധം എന്ന വാക്ക് പ്രതേകിച്ച് നിര്‍വ്വചിക്കേണ്ടതില്ല. അതെ കുറിച്ച് സാമാന്യ സങ്കല്‍പ്പം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്കു കൂടുതല്‍ പരിചിതമായ വിപ്ലവം എന്ന വാക്കില്‍ നിന്ന് പ്രതിരോധത്തെ വിച്ഛേദിച്ചു കാണണം. വിപ്ലവമെന്നത് ഒരു പ്രത്യക സമയത്തെ പ്രതിരോധങ്ങളുടെ More...

by Critic Editor | Published 7 days ago
fff
By Critic Editor On Tuesday, June 13th, 2017
0 Comments

ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിലൂടെ കര്‍ഷകരക്തം ഒഴുകുമ്പോള്‍

അഡ്വ. വി.സി. സെബാസ്റ്റിയന്‍ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കുത്തിക്കീറുകയാണ് More...